Wat is een Koufront

 

Koufront

 

 

Bij een koufront wordt de warme lucht met geweld verdreven door koude lucht. De zwaardere koude lucht schuift onder de warme lucht. Hierdoor stijgt de warme vochtige lucht vrij plotseling omhoog.

Dit heeft een sterke wolkenvorming tot gevolg; Cumulusnimbuswolken met aambeelden. Op deze wolken ontstaan korte en heftige buien. Soms gaat dit met onweer of windstoten gepaard.

Een koufront trekt naar het oosten. De temperaturen dalen.

Het koufront wordt op weerkaarten aangegeven met dit symbool:        

De passage van een koufront
De passage gaat niet onopgemerkt. Het is moeilijk het koufront aan te zien komen. Het zicht is doorgaans voor een koufront slecht en de hemel is bedekt met Nimbostratusbewolking. De enige herkenning is vaak het donker worden van de lucht. Naarmate de donkere lucht dichterbij komt, worden snel jagende wolkenflarden zichtbaar. Als die overtrekken gaat het flink regenen. Soms stortregenen.

Dit duurt kort en afhankelijk van de treksnelheid van het front is het na 15 minuten weer droog. Dan klaart het op, breekt de zon door en draait de wind. De passage gaat regelmatig met windstoten gepaard.

Bij een koufront daalt de temperatuur. Ook de vochtigheidgraad daalt en het zicht verbetert. Na  enige tijd neemt de wind toe. Aan de achterzijde is soms een mooi aambeeld te zien van de Cumulonimbuswolk. Na het passeren van een koufront draait de wind. Hoe sterker de wind draait, des te actiever het front.

Een koufront is vaak beduidend langer dan een warmtefront. Soms loopt het koufront door een hogedrukgebied heen naar de volgende lagedrukkern.

Nabij het hogedrukgebied is het front niet actief. De buiigheid wordt dan onderdrukt.
Aan de andere kant van het hogedrukgebied gaat het koufront over in een warmtefront. Daar vervangt warme lucht de koude lucht.

In theorie loopt deze keten van fronten op gematigde breedten rondom de gehele aarde. Aan de warme kant vinden we subtropische lucht, aan de noordkant polaire lucht. We noemen dit het polaire front. Het polaire front kan sterk gaan golven. Daardoor dringt subtropische lucht door tot hoge breedten en polaire lucht tot lage breedten.

Bijzonderheden:

  • – Een snel trekkend koufront geeft vaak windstoten.
    – Een koufront gaat regelmatig met onweer samen.
    – Een koufront produceert soms hagel.

 

Splitlevel-koufront
Een splitlevel-koufront is een koufront waarvan de bovenste luchtlaag is gescheiden van de onderste laag. Van de zijkant af zie je dan een koufrontvlak met een knik. Het bovenste gedeelte (met de hoge en middelbare bewolking als altocumulus, altostratus en cirrostratus wordt door een straalstroom vooruit geblazen. Het onderste deel dat relatief windarmer is, passeert een paar uur tot soms een halve dag later.

Wat er gebeurt is dat de meeste activiteit van het bovenste deel van het koufront komt. Er vallen korte en krachtige regens en de wind neemt toe. Later passeert het veel minder actieve lagere deel met stratocumulusbewolking en stratus. Dit gaat samen met motregen of lichte regen.

Pas na de passage van dit deel gaat de wind om naar westelijke of noordwestelijke richting. De temperatuur daalt dan ook. Het grondfront is dan gepasseerd. Het voorstede deel van het koufront passeert zonder een duidelijke windsprong.

Een splitlevelkoufront komt vaker voor dan de meeste mensen denken. Het is soms een lastige situatie om het goed te onderkennen.

 

 

Koufront -gemaskeerd

 

 

De lucht achter het koufront is in de onderste lagen hoger dan de  temperatuur aan de  aan de voorzijde van het front (bv in de warmfrontsector).
Dit wordt een gemaskeerd koufront genoemd en kan aan het einde van een vorstperiode dooi brengen.